Szczegółowa konstrukcja warstwy

1. Podłoże: jastrych cementowy

2. Wykończeniowy profil drenażowy

3. Podkład uszczelniający UZIN RR 185

4. Taśma uszczelniająca codex BST 150

5. Umożliwiająca drenaż zaprawa epoksydowa z produktów codex ER 100 i codex D/5

6. Zaprawa fluidalna codex Power Fluxx (ew. z preparatem codex Power Mix) 

7. Elastyczna zaprawa do spoinowania codex Brillant Flex lub codex Brillant Flex Basic